Chính sách đổi trả hàng

Hàng đổi trả của công ty được áp dụng theo quy định cụ thể: 

- Công ty không nhận trả lại hàng hóa đã bán ra sau khi hoàn thành giao dịch mua bán.

- Hàng hóa được phép đổi thay thế bằng sản phẩm tương đương khác của công ty nếu không phù hợp với yêu cầu đã thiết kế của khách hàng.- Các sản phẩm bị sai mã, không đúng với sản phẩm quý khách yêu cầu.

-  Các sản phẩm lỗi/- Quý khách hàng muốn đổi sản phẩm cần thông báo ngay lại cho công ty sau khi nhận và kiểm tra hàng hóa.

- Công ty sẽ tiến hành xử lí đổi hàng theo đúng quy định đã đề ra(chậm nhất là trong vòng 1 tuần) 

 
Top